Konsultointi ja neuvonta

Hankkeen konsultointipalvelut

Maksutonta neuvontaa automaation ensiaskelissa

 

Mistä on kysymys?

Hämeen ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Älykkään automaation osaamiskeskus tarjoaa uusimaalaisille pk-yrityksille maksutonta neuvontaa liittyen hallinnon prosessien kehittämiseen ja automaatiomahdol-lisuuksien tunnistamiseen. Neuvonta voi olla esimerkiksi toimintojen ja prosessien kehittämistä tai automaatioon liittyviä demoja. Automaatiokokeilujen osalta voimme hyö-dyntää myös ulkopuolisia tietotekniikan asiantuntijayrityk-siä. Neuvonnasta kertyy osallistujille de minimis-tukea.

Uusimaalaisille pk-yrityksille tarjolla loistava mahdollisuus saada maksuton tehostartti hallinnon automatisointiin asiantuntijoiden avulla!

Neuvonnan vaiheet

 • Tunnistamme yhdessä automatisoitavaksi toivottavien tehtävien nykytilan (n. 1 h kokous).
 • Laadimme kehitettäväksi valitusta tehtävästä prosessikuvauksen, ja lähdemme sen pohjalta kehittämään yhdessä hankkeessa työskentelevien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa automaatioratkaisua.
 • Asiakas saa ehdotuksen automaatioratkaisusta.
 • Ehdotuksen pohjalta kohdeyritys voi itse neuvotella ohjelmistotoimittajansa kanssa automaation tuotantokäyttöön ottamisesta.
 

Hyödyt osallistujille

 • Apua taloushallinnon kehittämisen kohteiden tunnistamiseen.
 • Valmiit toimenpide-ehdotukset hallinnon automaatioon ja kehittämiseen liittyen.
 • Demojen myötä osallistujien automaatiokokeiluun liittyvät riskit vähenevät merkittävästi tai poistuvat kokonaan.

Tunnista prosessiesi automaatiopotentiaali

 

Mistä on kysymys?


Hämeen ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Älykkään automaation osaamiskeskus tarjoaa uusimaalaisille pk-yrityksille maksutonta neuvontaa liittyen hallinnon prosessien kehittämiseen ja automaatiomahdollisuuksien tunnistamiseen. Neuvonnasta kertyy osallistujille de minimis- tukea.

Haluaisitko saada enemmän aikaa mielekkääseen tekemiseen toistuvien hallinnollisten rutiinien sijaan? Me autamme sinua kehittämään toimintaasi ja tunnistamaan prosesseissa jo olemassa olevat automaatiomahdollisuudet.

Neuvonnan vaiheet

 1. Tunnistamme yhdessä kohdeyrityksen valitseman prosessin nykytilan ja laadimme prosessikuvauksen.
 2. Laaditun prosessikuvauksen ja prosessin analyysin perusteella tunnistamme prosessissa olevat kehittämisen kohteet juurisyineen.
 3. Laadimme ehdotuksen siitä, miten prosessia voitaisiin kehittää (mahdollisesti hyödyntäen yksinkertaisia automaatioratkaisuja).

 

Hyödyt osallistujille


 • Mahdollisuus saada ajantasainen prosessikuvaus valitusta toiminnosta oman kehittämisen tai esimerkiksi perehdytyksen tueksi.
 • Apua (talous)hallinnon kehittämisen kohteiden
 • Tilaisuus tarkastella omaa toimintaa kokonaisuutena, ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella.
 • Valmiit toimenpide-ehdotukset hallinnon automaatioon ja kehittämiseen liittyen.

Taloushallinnon arkkitehtuurikuvaus

Mistä on kysymys?


Hämeen ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Älykkään automaation osaamiskeskus tarjoaa uusimaalaisille pk-yrityksille maksutonta neuvontaa liittyen hallinnon prosessien kehittämiseen ja automaatiomahdollisuuksien tunnistamiseen. Neuvonnasta kertyy osallistujille de minimis- tukea.

Taloushallinnon aineistot, järjestelmät sekä niiden väliset yhteydet samaan kuvaan asiantuntijoidemme avulla – täytä lakisääteiset dokumentointivelvoitteet samalla kun saat nykytilan kuvauksen kehittämisen pohjaksi.

Neuvonnan vaiheet

 1. Tunnistamme yhdessä kohdeyrityksen kanssa taloushallinnon järjestelmät, aineistot sekä niiden väliset yhteydet.
 2. Laadimme kohdeyritykselle taloushallinnon arkkitehtuurikuvauksen, ja luovutamme sen sellaisessa muodossa, että kohdeyrityksen on mahdollista hyödyntää sitä oman toimintansa kehittämisen pohjana sekä lakisääteisten dokumentointivelvoitteiden täyttämisessä.

 

Hyödyt osallistujille


Kirjanpitolaissa todetaan, että kirjanpitovelvollisen on laadittava kirjanpidosta sekä tositteiden ja kirjanpitoaineiston osalta luettelo, josta ilmenevät niiden sisältö ja keskinäiset yhteydet. Tarjoamamme arkkitehtuurikuvaus vastaa tähän vaatimukseen tarjoten tämän luettelon lisäksi laajemman kuvauksen, jota on mahdollista hyödyntää myös muussa kehittämisessä, laadunvalvonnassa ja perehdyttämisessä.

Muu konsultointi

Osaamiskeskuksen asiantuntijat ja ulkopuoliset konsultit ovat käytössäsi, kun mietit miten yrityksesi kirjanpidon voisi hoitaa helpommin, kuinka taloushallinnon prosesseja voisi kehittää tai jos haluaisit tehdä työn automatisointiin liittyvän kokeilun. Konsultointi on maksutonta.

Jos kiinnostuit, täytä yhteystietosi ja otamme yhteyttä sinuun.

Esimerkkejä mahdollisista ja jo tehdyistä konsultoinneista ja automaatiokokeiluista:

 • Yksinyrittäjän neuvonta kirjanpidon tehokkaaseen hoitamiseen.
 • Prosessidokumentaatio, kehityskohteiden tunnistaminen ja automaatiotehtävän tunnistaminen tilitoimistolle.
 • Tilintarkastuksen otantatyökalun rakentaminen (tarjolla myös muille kiinnostuneille!)
 • Raporttien ajo järjestelmästä ja muokkaus kirjanpidon tositteeksi Studio X avulla.
 • Chatbotin rakentaminen.
 • Sähköpostimarkkinointibotti UiPath StudioX tai MS Power automaten avulla.
 • OmaVeroon liittyviä automaatioita (tarjolla myös muille kiinnostuneille!)

Konsultointi on tarkoitettu uusimaalaisten mikro- ja pk yritysten johdolle ja henkilöstölle.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme

1) de minimis-* ja

2) aloitus- ja lopetuslomakkeet.

Lomakkeet tarvitsee lähettää vain kerran.

*) Rahoitusehtojen mukaisesti maksuttomaan koulutukseen osallistuvilta pyydetään tiedot saaduista de minimis -tuista ennen koulutukseen osallistumista. De minimis -tukea kohdistuu hankkeen toimenpiteisiin osallistuville taloudellista toimintaa harjoittaville organisaatioille. De minimis -tuella eli vähämerkityksisellä tuella tarkoitetaan komission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013*tarkoitettua tukea. Lomake ja lisätietoa.

Konsultoinnista kertyy de minimis tukea 500 euroa, automaatiokokeilusta 2000 euroa.

Kysy lisää

Mariitta Rauhala

projektipäällikkö
mariitta.rauhala@haaga-helia.fi
puh. 040 488 7195

Yhteistyössä