Oikeita asioita, oikeille kohderyhmille – myös automaation kehittämisessä

Susanna Honka ja Heli Kortesalmi kirjoittivat ansiokkaan blogikirjoituksen siitä, miten älykäs automaatio kuuluu myös pienille yrityksille . Tekstissään he pohtivat muun muassa sitä, miten pienet yritykset voisivat hyötyä automaation lisäämisestä yrityksen hallinnollisiin prosesseihin, ja miten käynnissä oleva Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama Älykkään automaation osaamiskeskus -hanke voisi tukea pien- ja mikroyrittäjiä heidän pyrkimyksissään lisätä automaatiota hallinnollisiin rutiineihinsa.

Automaation mukanaan tuomat hyödyt ovat moninaiset. Tuottavuus sekä kustannustehokkuus paranevat, tuotosten laatu nousee, ja asiakkaat kokevat saavansa lisäarvoa yrityksen toiminnasta. Maailman muuttuessa entistä digitaalisemmaksi asiakkaat odottavat myös yritysten olevan mukana tässä kehityskulussa. Samoin erilaiset viranomaistahot ja yrityksille palveluja tarjoavat instanssit edellyttävät yhä enenevässä määrin sähköiseen asiointiin siirtymistä.

Jatka lukemista