Pienten yritysten digitalisaation haasteet tulevat joskus ulkopuolelta

Keväällä 2021 Verohallinnon johtama työryhmä laati selvityksen pienten yritysten tilanteesta digitalisoituvassa maailmassa (Teknologiateollisuus ry 2021). Työryhmä totesi selvityksessään, että vaikka ratkaisuja ja palveluja hallinnon digitalisoitumiseen on runsaasti tarjolla, tarvitaan silti vielä koulutusta, ohjausta ja neuvontaa, jotta aivan kaikki yritykset saataisiin toimimaan tehokkaasti digitaalisessa toimintaympäristössä.

Haaga-Heliassa syksyllä 2021 alkanut Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Älykkään automaation osaamiskeskus -hanke pyrkii vastaamaan edellä mainitun selvitystyön esiin nostamaan haasteeseen. Hankkeessa tavoitteena on edistää uusimaalaisten mikro- ja pk-yritysten hallinnon automatisoitumista koulutuksen ja neuvonnan avulla.

Jatka lukemista