Teknologinen kehittäminen demokratisoituu kansalaiskehittämisen kautta

Meillä on käytössämme tehokkaita teknologisia työvälineitä, ja miltei kaikkeen on olemassa jokin sovellus tai ohjelmisto. Maailman digitalisoituessa datasta ei ole puutetta. Kysymys on enemmänkin siitä, että löytää oikeaan aikaan sopivaa ja riittävän luotettavaa dataa.

Huolimatta siitä, että olemme jo varsin pitkällä niin sanotussa neljännessä teollisessa vallankumouksessa, ei maailma ole vielä teknologian suhteen valmis. Ohjelmistojen ja sovellusten väliin jää edelleen tehtäviä, joita mikään automaatio tai teknologia ei vielä hoida, ja jotka voivat aiheuttaa prosessiin hitautta tai kasvattaa virheen mahdollisuutta.

Jatka lukemista