Tietoa hankkeesta

Älykkään automaation osaamiskeskus

Älykkään automaation osaamiskeskus -hanke edistää mikro-, pk- ja kasvuyritysten talouden prosessien kehittämistä ja automaatiota. Osaamiskeskuksessa tuetaan ohjelmistorobotiikan ja muiden tekoälyteknologioiden hyödyntämistä hallinnollisten prosessien ja rutiinitöiden automatisoinnissa sekä mikroyritysten tarpeita nykyaikaisen toimintaympäristön kehittämisessä.

Taloushallinnon prosessien automaation kehittäminen on toiminut usein väylänä koko liiketoiminnan kattavalle digimurrokselle, joka toimii koronavaikutusten haasteista selviämisen ja toiminnan kehittämisen tukena sekä tukee työtehtävien painopisteen siirron rutiinitehtävistä mielekkäämpiin ja liiketoimintaa tukeviin tehtäviin.

Tämän hankkeen tavoitteena on rakentaa yrityksiä tukeva osaamis- ja koulutuskeskus, jossa asiantuntijat, teknologia ja palvelua tarvitsevat pienyritykset kohtaavat. Hanke edistää uusien työtehtävien syntymisen pk- sektorille, mahdollistaa kasvun ja liiketoiminnan uudistamisen. Osaamiskeskuksessa yritysten työntekijät saavat ilmaista koulutusta, ja soveltavat opittua osaamistaan käytäntöön asiantuntijoiden ohjauksella omien kehitysprojektiensa osalta. Osaamiskeskus jakaa käyttökokemuksia ja parhaita käytänteitä muiden yritysten käyttöön.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n hanke ’Älykkään automaation osaamiskeskus’ rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia: ’Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen’. Hanke on Hämeen ELY – ESR (Euroopan sosiaalirahasto) rahoittama: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020-ohjelma, REACT-EU.

Hankkeen palvelut ovat maksuttomia kohdeyritykselle, mutta hankkeessa kertyy yritykselle de minimis -tukea seuraavasti:

  • Koulutukset 1500 euroa, ei rajoituksia koulutusmäärissä tai osallistujamäärissä.
  • Neuvonta, tarvekartoitus, analyysi kehitys- tai automaatiokohteista 500 euroa.
  • Automaation teknologinen soveltuvuusselvitys (proof of concept) 2000 euroa.
    Rahoittajamme on ELY-keskus, mutta de minimis -tuesta kerrotaan aika ymmärrettävästi täällä Business Finlandin sivuilla.