Pienen isännöitsijätoimiston kirjanpito-ohjelmassa ei ollut vastikereskontra ominaisuutta, ja isännöitsijä seurasi vastikkeiden maksua käsin. Pienten resurssien takia yrityksellä ei ollut halukkuutta etsiä kaupallista ratkaisua.

Automaattisen ja manuaalisen prosessin pohjana oli excel taulukko, jossa on asuntokohtaisesti määritelty tavoitevastikkeet. Lisäksi aputaulukko liittää asunnot ja maksuissa käytettävät viitenumerot toisiinsa. Automaatiossa robotille osoitetaan pankista tallennettu csv-muotoinen tiliote, jonka jälkeen automaatio kysyy kohdekuukauden ja alkaa kirjaamaan maksusuoritusten tietoja vastiketavoite taulukkoon.

Automaatiossa käytetty teknologia: Microsoft Power Automate Desktop

Automaation toteuttaja: Alvoration Oy

Vastikereskontra-automaatio toiminnassa